Vážení návštěvníci,

vítejte na stránkách věnovaných projektu, jímž se pokouším od konce roku 2016 o velkou syntézu - v tuzemském kontextu ojedinělou: O zachycení fenoménu písně, jenž je přítomen v životě každého z nás a mnohdy si ani neuvědomujeme, co pro nás všechno znamená.

Výsledkem projektu by měla být komplexní monografie o písni jako kulturním fenoménu s názvem PÍSEŇ DUŠE.

Zpěv je zrcadlem duše. Vlny vířící nitrem projevují se písní navenek. (Ludvík Kuba)

 

PRÁCE NA PROJEKTU se odvíjejí ve dvou liniích:

1. Dílčí etapy a projekty, které mají vztah k písni a hudbě. například CD Moravské hlasy, rozhlasové pořady (Písňobraní Jiřího Plocka a další na Vltavě) a tematické besedy. Blíže viz rubrika Novinky.

2. Dlouhodobá příprava na velkou knižní monografii Píseň duše / Duše písně.

Výchozí teze:  Píseň je esenciální součástí lidské kultury. Je specifickým jazykem, jenž promlouvá a působí na mnoha rovinách. Mým cílem je představit v jedné souhrnné práci - knižní monografii - píseň jako

hudebně-literární dílo, historický dokument, svědectví ducha doby, výpověď o duši člověka, univerzální symbolický jazyk, součást osobní a kolektivní identity, prostor setkání, podporu a inspiraci v životě člověka a  léčivé agens.

Souhrnné pojednání o písni bude určeno všem zájemcům o pochopení role písně v lidské kultuře.

Projekt Píseň duše není zaštítěn žádnou institucí a pro svůj nadoborový charakter a nutnost dlouhodobější přípravy jej nelze zařadit do běžných dotačních programů. Proto prosím o podporu kohokoli, komu cíl projektu připadne užitečný. Podrobnosti o záměru, stejně jako o způsobech podpory lze nalézt v dalších sekcích nebo přímo skrze emailový kontakt na autora projektu.

Děkuji předem za případný zájem!

Jiří Plocek

AKTUALIZACE: Vývoj projektu v průběhu let 2017 - 2018 (podrobněji viz rubrika Novinky)

Učinil jsem DVA ZÁSADNÍ KROKY:

1. Obnovil jsem od září 2017 VYDAVATELSKOU ŽIVNOST, abych mohl uskutečňovat dílčí projekty na cestě k monografii. Údaje viz rubrika KONTAKT.

2. Zřídil jsem malý internetový OBCHOD - viz rubrika OBCHOD a SUBSKRIPCE. Nabízím v něm i starší tituly ze své produkce vedle nově vydaných (Moravské hlasy). 

Koupíte-li ode mne cokoli, získáte nejen kvalitní tituly, ale podporujete i mou další činnost. Máte též možnost se zapojit subskripcí do kampaně projektů vznikajících. Viz rubrika Novinky.